Col·legi Immaculada Concepció | Gavà


Entrar en la web del colegio

La nostra missió és:
En tot el nostre ÉSSER i FER volem plasmar la nostra identitat Cristiana i Agustiniana i presentem una OFERTA EDUCATIVA humanitzadora on el perfil de la persona es defineixi amb aquests trets:
– Conscient de la seva dignitat.
– Sana.
– Crítica.
– Oberta als valors transcendents.
– Compromesa amb la construcció d’una societat més justa i més humana.
– Impulsora de tenir cura de la Creació.

Els nostres valors són:
· Interioritat: El camí de la interioritat exigeix silenci, coneixement i unificació personal.
· Fraternitat: El camí de la fraternitat ens exigeix un diàleg sincer, donar i rebre el perdó.
· Solidaritat: Com a expressió de la justícia i compromís amb el més necessitat.
· Llibertat: El camí de llibertat és viure-la amb responsabilitat.
· Amistat: Camí comunitari, on “res del que és humà m’és aliè”. “L’amor és el complement de la instrucció”.

La nostra visió és:
· Ser reconeguts com una escola on s’afavoreix la formació integral de l’alumne, desenvolupant harmònicament totes les seves capacitats des de la concepció cristiana de l’home i del món, evitant tota visió reduccionista de la ciència i de la vida.
· Tenir una pedagogia actualitzada i innovadora de qualitat, que treballa la competència digital, l’aprenentatge plurilingüe i el treball cooperatiu.
· Impulsar la identificació, participació i integració de les famílies en el nostre Projecte Educatiu.Artículos relacionados