Educar para crecer (Gavá-Barcelona)


gavaEl Col·legi Immaculada Concepció es va fundar al 1906. Respon a la necessitat d’educació de la infància i juventut femenina de Gavà. La Sra. Àngela Roca, dona d’extraordinaris valors humans i cristians, dóna a la Comunitat d’Agustines Missioneres el terreny i subvenciona la construcció del centre.
Amb el pas dels anys el col·legi s’ha anat adaptant a les necessitats de la societat de Gavà i al seu entorn.
A punt de complir el primer centenari, el CIC és un centre educatiu viu i dinàmic, d’educació mixta, amb mil dos-cents alumnes, en interacció dinàmica amb la societat.

http://www.immaculadaconcepcio.org/